Close

VISIE

DMOA architecten – Ontwerpmatige oplossingen voor complexe vraagstukken.

Met DMOA formuleren we ontwerpmatig diepgaande antwoorden op veelal complexe vraagstukken.

Dit doen we door ons vol overgave in te werken in de vaak onduidelijke en wispelturige regelgeving, door de emotie en de geladenheid van de

opdracht te vatten en te trotseren, door het najagen van een perfecte planning, door het in de hand houden van het bouwbudget, door het secuur opvolgen van het bouwproces, door het steeds opnieuw blijven zoeken naar de meest geschikte bouwpartners,…

We verrassen onze opdrachtgevers met out of the box ideeën, met nieuwe inzichten en met suggesties om ‘anders’ te bouwen.

En elke keer opnieuw omarmen we de complexiteit van de opdracht om ze op die manier om te buigen naar een op maat gemaakt biotoop voor zijn gebruiker.

Het portfolio van DMOA is breed en uitgebreid. Landelijk gelegen eengezinswoningen wisselen af met (sub)stedelijke projecten. Vaak nieuwbouw, maar indien verantwoord zeker ook verbouwing of reconversie. Steeds op zoek naar innovatie en altijd met oog voor verregaande detaillering.