Close

Het Nieuwsblad
31 oktober 2020
door Tom Van Houtte

MYSTERIEUZE
RUÏNE
WORDT
PRACHTIG
UITKIJKPLATFORM

De ruïne van de Sint-Annakapel in de uithoek van Tielt en Dentergem draagt een uitgebreide en unieke geschiedenis met zich mee, en zal nu nieuw leven krijgen. DMOA-architecten heeft grote plannen met de ruïne.

PATROONHEILIGE VAN ARMOEZAAIERS

In deze uithoek van twee gemeenten woonden in de 19e eeuw heel wat meer mensen in kleine arbeidershuisjes die nu bijna allemaal onder het maaiveld zijn verdwenen. Er heerste armoede en velen waren verslaafd aan alcohol. De altruïstische Adélie Van der Meulen (1803-1875) richtte met haar fortuin een eigen bidplaats op in deze uithoek in 1864. De opdracht ging naar Pierre Nicolas Croquison, een provincie-architect gekend om zijn onzorgvuldig bouwwerk.

De kapel kreeg de heilige Anna als patroonheilige, naar de moeder van Maria en patroonheilige van armoezaaiers. Zij wordt afgebeeld boven de ingang van de kapel, vergezeld met het wapenschild van de familie van de Mulle de Terschuerens. Sinds 1870 droeg het gezin van Adélie deze familienaam met trots.  Door een negatief advies van de pastoor van Dentergem werd de kapel nooit ingewijd met een drogreden als excuus. De daaropvolgende jarelange inspanningen van Adélie, haar kleindochter en andere bewoners van de uithoek waren tevergeefs.

DE TAND DES TIJDS

In de jaren die volgden heeft de kapel verschillende bestemmingen gekend. Varierend van opslagplaats, aardappelloods naar geheime vrijersplek. Er doet zelfs een verhaal de ronde dat de Duitsers in mei 1940 in de kapel kinderen en vrouwen samen brachten en bedreigden met een mitrailleur. Het is altijd in de handen van de familie Mulle de Terschueren gebleven. De tand des tijds heeft de trotse kapel steeds verder doen afbrokkelen.

INDRUKWEKKEND PANORAMATERRAS

DMOA-Architecten wil de ruïne redden met een bijzonder project, onroerend erfgoedprijs waardig. De vader van vennoot Matthias Mattelaer kocht de ruïne twintig jaar geleden van de familie Mulle de Terschueren. Hij probeerde er lang zijn woning van te maken, maar die plannen kwamen niet van de grond. De kapel werd overgekocht door de twee vennooten van DMOA-architecten.

Maar in samenspraak met Onroerend Erfgoed en de gemeente Dentergem kwam het huidige plan tot leven, rekening houdend met het beschermde landschap. De binnenkant zal ingevuld worden met event- en vergaderruimtes die geëxploiteerd zullen worden door jeugdvriend van één van de venoten, Bert Devos. De ruïne zelf zou grotendeels behouden worden in haar oude glorie. De kapel wordt voorzien van een panoramaterras uitgerust met een interactieve module over de geschiedenis van de iconische kapel. Dit terras zal publiek toegankelijk zijn via een trage weg die langs de ruïne loopt op de plek waar in 1864 voorzien was een pastorie aan te bouwen.

MYSTERIEUZE
RUÏNE
WORDT
PRACHTIG
UITKIJKPLATFORM

JAAR VAN VOLTOOIING

Work in progress

LOCATIE

Dentergem

PROGRAMMA

Intensieve renovatie en herbestemming van de Sint-Anna kapel

FOTO’S

Jan Himpe

TEKST

Het Nieuwsblad
door Tom Van Houtte, 31 oktober 2020