Close

DMOA

zet eigen

expertise

in bij

innovatie-

trajecten

Ook op gebied van R&D (research & development) draagt DMOA zijn steentje bij. Niet enkel binnen de muren van het eigen kantoor, maar zeker ook om andere bedrijven, producenten en initiatieven naar een hoger niveau te tillen.

DMOA omschrijft het DNA van zijn bureau als een combinatie van ambacht en innovatie. Op basis van oude kennis en kunde worden nieuwe ideeën en toepassingen ontwikkeld en gerealiseerd. Daarbij verlaat DMOA graag zijn eigen comfortzone voor een sprong in het diepe, zij het altijd wetenschappelijk onderbouwd. Het bureau beschikt over voldoende volharding en vermogen tot enthousiasmeren om tot grootse resultaten te komen.

Binnen DMOA werd de laatste jaren druk geëxperimenteerd met projecten die ondertussen zijn uitgegroeid tot een spin-off en een heel eigen leven zijn gaan leiden. Op die manier hebben (onder andere) Maggie Program vzw en KRUUL het levenslicht gezien.

Maar DMOA profileert zich ook buiten de muren van zijn eigen kantoorgebouw als een waardevolle R&D-partner.

° Zo begeleidt het team een producent die textiel voor groengevels maakt. Als architect is DMOA immers uitstekend geplaatst om alle aspecten te integreren: het textieldoek, het irrigatiesysteem, de profielen, de strakke detaillering.

° Onlangs werd een premix van het bij het eigen kantoorgebouw toegepaste stampbeton opnieuw verkocht aan een Nederlandse aannemer, waardoor een deel van de studiekosten werden gerecupereerd.

° Zopas won DMOA samen met BUUR een wedstrijd van OVAM, waardoor het bureau mede deel zal uitmaken van een expertenteam voor de circulaire conversie van brownfields en dus al mee het voortraject daarvoor kan sturen.

° Voor het provinciehuis aan het Leuvense station, heeft DMOA een artistieke oplossing ingediend van houten jaloezieën die de impressie oproepen van naar buiten wapperende gordijnen en zo een huiselijke sfeer wekken.

° Voor Imec, dat een buffer van 400 tijdelijke werkplaatsen nodig heeft voor een periode van 7 tot 10 jaar, maakte DMOA een haalbaarheidsstudie over op maat gemaakte containeroplossingen. Gezien de kostprijs van de architecturaal betere systemen, werd er voorgesteld om een Imeccano te ontwikkelen, een demonteerbare en circulaire maatwerkcontainer in CLT met een houten binnenafwerking en een terugverdientijd van 5 jaar.

° Voor een bedrijf dat in Chili containers met meetapparatuur voor waterverontreiniging wil plaatsen, ontwierp DMOA een systeem

met ingebouwde apparatuur, klikbare zonnepanelen en windmolens dat zo kan worden verscheept.

° Voor een bekende baksteenfabrikant versterkt DMOA het ontwerpteam van het bedrijf om zo nieuwe gevelpatronen en bouwsystemen te helpen ontwikkelen.

° Tenslotte richt DMOA zich ook naar systeembouwers, want door onder andere het gebrek aan stielmensen zullen prefab en robotica zeker aan belang winnen.

Al die zaken sluiten perfect aan bij de typische DMOA-systematiek van werken waarin het proces minstens even belangrijk is als het eindresultaat.

Maar daarmee is de waaier van mogelijke activiteiten zeker niet volledig opengeklapt. Gezien de affiniteit met het pure design, bekijkt DMOA ook de mogelijkheid om een eigen meubellijn uit te brengen. Verder beschikt het kantoor al over een aparte vzw voor humanitaire projecten die het verder wil uitbouwen. Het nieuwe kantoorgebouw doet DMOA dan weer nadenken over eigen vastgoedontwikkelingen, bijvoorbeeld op plekken waar niemand dat haalbaar acht.

Bron: vrij naar het artikel dat verscheen in het magazine

DIMENSION (1e kwartaal 2019)